SK TELOK PANGLIMA GARANG

"SEPAKAT MENUJU KECEMERLANGAN"

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM

1. MEMASTIKAN OBJEKTIF DAN MATLAMAT AKADEMIK SEKOLAH TERCAPAI.

2. MEWUJUDKAN SUASANA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SELESA.

3. MENCADANGKAN, MEMBINA DAN MENGURUS BAHAN BANTUAN MENGAJAR.

4. MEMBUAT PENILAIAN TENTANG PRESTASI PEMBELAJARAN.

5. MERANCANG STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

6. MENETAPKAN GARIS PANDUAN PENYEDIAAN RANCANAGAN KERJA.

7. MENENTUKAN PEMBAHAGIAN MASA BAGI PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

8. MENGADAKAN MESYUARAT.

9. MENINGKATKAN MUTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MENINGGIKAN LAGI PRESTASI MURID.

10. MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KELAS PEMULIHAN DAN BIMBINGAN

11. MENGESAN DAN MEMASTIKAN SUPAYA SUKATAN DAN PERANCANGAN PELAJRAN DILAKSANAKAN DENGAN SEMPURNA.

12. MERANCANG KURSUS DAN PENDEDAHAN KEPADA KAKITANGAN AKADEMIK MENGENAI PERKARA BARU DALAM PENDIDIKAN.

13. MENYEBAR BAHAN-BAHAN BACAAAN DAN MAKLUMAT MENGENAI PENDIDIKAN KEPADA GURU.

14. MENGKAJI ANALISIS KEPUTUSAN UPSR DAN PEPERIKSAAN DALAMAN SERTA MERANGKA PROGRAM JANGKA PENDEK DAN PANJANG BAGI MENGATASI KELEMAHAN.

15. MENGKAJI DAN MENILAI BUKU TEKS DAN BUKU TAMBAHAN YANG DIGUNAKAN OLEH MURID UNTUK MENENTUKAN KESESUAIAN DAN MEMBUAT PEMBETULAN JIKA TERDAPAT KESALAHAN.

16. BERUSAHA UNTUK MEMBANYAKKAN BAHAN-BAHAN SUMBER PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

17. MEMBERI PANDUAN KEPADA GURU-GURU MATA PELAJARAN.

18. MENGGALAKKAN GURU-GURU MENGGUNAKAN KOMPUTER SERTA INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

19. MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN PENGETUA DARI SEMASA KE SEMASA.

 

                                 SELAMAT DATANG 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

e-SKTPG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


JPN SELANGOR


PPD KUALA LANGAT


Demi Masa.... Sesungguhnya